spbredynki

Aktualności

hide
15.03.2011

Podsumowanie I półrocza w roku szkolnym 2010-2011W naszej szkole w tym roku szkolnym wiele się działo i dzieje się nadal , oprócz imprez okolicznościowych i wyjazdów działały również: biblioteka, świetlica, samorząd uczniowski oraz spółdzielnia uczniowska. Pani Joanna Dzika wprowadziła program zajęć „ Nauki o rodzinie”, a Pani Ewa Duchnowska program profilaktyczny "Spójrz inaczej".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SPÓLDZIELNIA UCZNIOWSKA

W Spółdzielni Uczniowskiej sprzedają dwie uczennice klasy VI . Zakupiony towar są to artykuły spożywcze i papiernicze, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z oferty Spółdzielni.

                                              Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej Justyna Odzioba

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAUKI O RODZINIE

Program zajęć ,,Nauki o rodzinie” oparty jest na programie zajęć ,,Wychowanie do życia w rodzinie” i jest jego rozszerzeniem, szczególnie w tych tematach, które związane są z sytuacją społeczną i rodzinną dzieci naszej szkoły.

Oparto go na treściach zawartych w rozporządzeniu MEN.

Przedmiot nauki o rodzinie pełni funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci i wpisuję się w program wychowawczy realizowany przez naszą szkołę. Realizowane są zakładane w programie cele zajęć:

·     stwarzanie uczniom warunków sprzyjających poznaniu siebie, wzmocnieniu
poczucia własnej wartości

·       pomoc uczniom lepiej zrozumieć siebie i innych

·       pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji obecnie i w przyszłości

·       integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny

·       wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną

·      współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania 
i pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych i psychicznych

·       wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego,
w tym koleżeństwa i przyjaźni.

Opiekun: Joanna Dzika---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Program profilaktyczny ,,Spójrz inaczej” prowadzony jest w klasach IV-VI . Zajęcia mają na celu nauczenie dzieci wyrażania uczuć i sposobów radzenia sobie z problemami w pozytywny sposób. Program urozmaicono opowiastkami audio, lekcjami przestrogi DVD i lekcjami wychowawczymi w formie filmów. Podczas zajęć uczniowie w kreatywny sposób przedstawiają swoje uczucia, problemy, przeżycia. Uczą się empatii. Problem stanowi klasa IV, która nie przygotowuje się do zajęć jest mało aktywna i kreatywna. Wnioski: - należy położyć większy nacisk na zainteresowanie dzieci uczuciami innych, problemami , które je otaczają .
Opiekun: Ewa Duchnowska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
 

SAMORZĄD SZKOLNY

Uczestniczy w życiu Szkoły poprzez czynny udział w uroczystościach szkolnych, pomoc i opiekę nad uczniami młodszymi oraz jest współpomysłodawcą konkursów szkonych.
 

·       większa aktywność samorządu szkolnego poprzez organizowanie życia szkolnego uczniów.

Opiekun: Anna Mierzejek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna realizuje następujące zadania:

 

·       udostępnia uczniom pozycje książkowe

·       udostępnia i pomaga w korzystaniu z Internetu

·       organizuje lekcje biblioteczne  i konkursy.

·       współpraca z filią biblioteki publicznej

Dotychczas zorganizowano :

1.    lekcja biblioteczna dla oddziału przedszkolnego na temat ,, Kubuś Puchatek- przyjacielem dzieci

2.    konkurs wiedzy dla uczniów klas II i III na temat książki ,, Kubuś Puchatek”

3.    konkurs plastyczny i konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI na temat ,, Opowieść Wigilijna C.Dicensa.

Opiekun: Anna Mierzejek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ŚWIETLICA

W zajęciach świetlicowych biorą udział klasy II, V i VI. Podczas zajęć dzieci przede wszystkim odrabiają pracę domową i nadrabiają zaległości w lekcjach. Promowane jest doskonalenie umiejętności czytania na głos i ortografia. Podczas zajęć uczniowie pomagają organizować imprezy szkolne. Zażywają ruchu na świeżym powietrzu, biorą udział w grach i zabawach dydaktyczno- wychowawczych , a także w tańcach.

Opiekun: Ewa Duchnowska

 

 


 

 

Kalendarz

hide

Kalendarz szkolny 2018/2019


Rozpoczęcie roku szkolnego

3 IX 2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2018-1 I 2019

Trzech Króli

6 I 2019

Ferie zimowe

21 I - 3 II 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 IV 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 VI 2019

Wakacje letnie

24 VI - 31 VIII 2019