spbredynki

Koła zainteresowań

hide
„Niechaj każdy stanie się twórcą w tej dziedzinie, do której ma zamiłowanie a wówczas będzie zdolny głęboko przeżywać wszystko co piękne w otaczającej go rzeczywistości"
T. Kantor

Sztuka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka - dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wycieczka w świat sztuki jest estetycznym przeżyciem i ucieczką od powszedniości. Uczy głębszego i wnikliwszego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Za każdym razem, gdy wracamy z takiej podróży stajemy się wrażliwsi a nasze doznania stają się pełniejsze i bogatsze. Kontakt ze sztuką przyczynia się do ogólnego rozwoju młodego człowieka, poznawania świata i siebie. Pełne i prawdziwe ludzkie życie nie jest możliwe zarówno bez pracy, jak też piękna estetycznego przeżywania. Działalność w zakresie różnych dziedzin sztuki rozwija ponadto inicjatywę, samodzielność, wytrwałość przyczyniając się do kształtowania tak ważnych postaw  w codziennym życiu, nauce oraz w pracy. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej są głównymi celami kół zainteresowań.Kalendarz

hide

Kalendarz szkolny 2019/2020


Rozpoczęcie roku szkolnego

2 IX 2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2019-1 I 2020

Trzech Króli

6 I 2020

Ferie zimowe

20 I - 2 II 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14

IV 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 VI 2020

Wakacje letnie

27 VI - 31 VIII 2020