spbredynki

Projekty unijne w szkole na rok szkolny 2012-2013 i 2013-2014.

hide
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Projekty w naszej szkole 2013-2014.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

 „Nasze zajęcia, nasza szkoła”

 

„Zajęcia z zakresu przyrody metodą projektu”

przeprowadzone w klasach IV-V przez Bernarda Czerwińskiego

w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach

 W roku szkolnym 2013/2014 na „Zajęcia z zakresu przyrody metodą projektu” uczęszczało 13 uczniów klas IV – V.

Tematami realizowanymi w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” były: „Mój pierwszy jesienny zielnik”, „Moje pierwsze laboratorium może być w domu”, „Magnesy i elektromagnesy”, „Zabawy meteorologiczne” oraz „Czysta energia- czyste środowisko”. Podczas realizacji zajęć uczniowie poznali zasady bezpiecznych pokazów i eksperymentów. Samodzielnie wykonali proste doświadczenia i pokazy   wykorzystując     produkty  stosowane w kuchni. Poznali warunki              w jakich zachodzą przemiany odwracalne i nieodwracalne oraz zjawiska fizyczno-chemiczne. Prowadzili obserwacje i wyciągali   z nich wnioski. Uczniowie samodzielnie korzystali z instrukcji, wykonywali doświadczenia i eksperymenty z magnesami oraz obserwowali pole magnetyczne. Również samodzielnie zbierali liście różnych roślin, następnie suszyli je i tworzyli kolekcje suszonych liści. Uczestnicy projektu samodzielnie wykonali preparaty świeże i obserwowali je pod mikroskopami.

       Duża część zajęć realizowana była w terenie: nad wodą, w lesie, na polu i na łące. Prowadzili obserwacje różnych ekosystemów i środowisk przyrodniczych w najbliższym otoczeniu. Dzięki zajęciom terenowym uczniowie zobaczyli różne ekosystemy. Obserwowali pogodę i nauczyli się poprawnie dokonywać pomiarów elementów pogody (temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, siły i kierunku wiatru), prowadzili dzienniki pogody. Uczniowie poznali formy ochrony przyrody w Polsce i w najbliższej okolicy oraz rodzaje energii odnawialnej.

Podczas trwania projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 80 godzin zgodnych z programem nauczania. Realizacja projektu umożliwiła uczniom: posługiwanie się pomocami dydaktycznymi (mikroskopy, lupy, lunety, kompasy, termometry). Uczniowie nauczyli się jak prowadzić                         i dokumentować obserwacje mikroskopowe i przyrodnicze oraz jak bezpiecznie wykonywać doświadczenia i eksperymenty. Uczestnicy zapoznali się z prowadzeniem dokumentacji zdjęciowej i tworzeniem prezentacji multimedialnych. Nauczyli się jak rozpoznawać rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Nauczyli się prawidłowo formułować wnioski i spostrzeżenia                           z prowadzonych obserwacji i doświadczeń. Uświadomili sobie o konieczności stosowania postaw proekologicznych. Udział w zajęciach umożliwił uczniom, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, zdobycie nowej wiedzy, pozwolił na samodzielną pracę oraz pracę w zespole co pozytywnie wpłynęło na relacje koleżeńskie. Częste podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów pozwoliło uczestnikom projektu na nabranie pewności siebie i wiary w swoje umiejętności.   

„Nasze zajęcia, nasza szkoła” kl. 4-5 Zajęcia z zakresu przyrody

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

      
   


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

 „Nasze zajęcia, nasza szkoła”

 

„Zajęcia z zakresu przyrody metodą projektu”

 

przeprowadzone w klasie VI przez Bernarda Czerwińskiego

w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach

 W roku szkolnym 2013/2014 na „Zajęcia z zakresu przyrody metodą projektu” uczęszczało 7 uczniów z klasy VI.

W ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” zrealizowano bloki tematyczne: „Opisuję Obserwuję, dokumentuję”, „Podróż moich marzeń”, „Bioróżnorodność czyli organizmy i ich Znaczenie”, „Woda, gleba i powietrze ...oraz czysta energia”.

 

Podczas realizacji zajęć uczniowie poznali środowisko przyrodnicze Polski i Europy. Dowiedzieli się jak poszukać atrakcyjne miejsca na wypoczynek i nauczyli się jak zaplanować wycieczkę marzeń korzystając z różnych źródeł. Uczniowie poznali zasady bezpiecznych pokazów           i eksperymentów. Samodzielnie wykonali proste doświadczenia i pokazy wykorzystując produkty stosowane w kuchni. Poznali warunki w jakich zachodzą przemiany odwracalne i nieodwracalne oraz zjawiska fizyko-chemiczne. Prowadzili obserwacje i wyciągali z nich wnioski. Podczas realizacji zajęć z bloku tematycznego „Obserwacje przyrodnicze” uczniowie mieli do dyspozycji mikroskopy, lunety i kompasy. Samodzielnie wykonywali preparaty świeże i obserwowali je pod mikroskopami. Część zajęć była realizowana w terenie: nad wodą, w lesie, na polu i na łące. Uczestnicy zajęć prowadzili obserwacje różnych ekosystemów i środowisk przyrodniczych                 w najbliższym otoczeniu. Ostatni blok tematyczny dotyczył zajęć terenowo - badawczych, na których uczniowie badali ph wody i gleby oraz sprawdzili zawartość azotanów oraz prowadzili obserwacje mikroskopowe wody i gleby. Obserwowali porosty jako wskaźniki czystego powietrza. Poznali rodzaje energii odnawialnej.

 

Podczas trwania projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 80 godzin zgodnych z programem nauczania.   Realizacja projektu umożliwiła uczniom: posługiwanie się pomocami dydaktycznymi tj.: mikroskopy, lupy, lunety, kompasy, termometry. Uczniowie nauczyli się jak prowadzić i dokumentować obserwacje mikroskopowe i przyrodnicze oraz jak bezpiecznie wykonywać doświadczenia i eksperymenty. Zapoznali się z prowadzeniem dokumentacji zdjęciowej i tworzeniem prezentacji multimedialnych. Poszerzyli wiedzę o ciekawych miejscach w Polsce,          Europie i na świecie, które warto w przyszłości zobaczyć. Nauczyli się rozpoznawać rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Nauczyli się prawidłowo formułować wnioski i spostrzeżenia   z prowadzonych obserwacji i doświadczeń. Udział w zajęciach umożliwił uczniom, rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia, zdobycie nowej wiedzy, pozwolił na samodzielną pracę oraz pracę w zespole. Częste podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów pozwoliło uczestnikom projektu na nabranie pewności siebie i wiary w swoje umiejętności.                                                                                                          

Uczniowie byli zainteresowani zajęciami o czym świadczy bardzo dobra frekwencja, bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich pokazach i doświadczeniach.

„Nasze zajęcia, nasza szkoła” kl. 6 Zajęcia z zakresu przyrody

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

 „Nasze zajęcia, nasza szkoła”

 

„Zajęcia matematyczno - informatyczne metodą projektu”

przeprowadzone w klasie VI przez Annę Mierzejek

w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach

 

W roku szkolnym 2012/2013 na „Zajęcia matematyczno - informatyczne metodą projektu” uczęszczało 7 uczniów klasy VI.

       Zajęcia te miały na celu podniesienie kompetencji kluczowych - matematycznych i informatycznych – uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno - informatycznymi poprzez pokazanie ich zastosowań w życiu codziennym. W tym roku szkolnym chciałam pokazać uczniom ,iż matematyka towarzyszy nam w życiu codziennym niemal na każdym kroku. Uczniowie klasy szóstej postanowili poszukać jej w szkole, w podróży, w kuchni, w banku, w domu oraz w architekturze. Realizując te projekty uczniowie pogłębili i utrwalili swoją wiedzę oraz przekonali się , że matematyka jest wokół nas na każdym kroku.

Podczas zajęć uczniowie korzystali z programu matematycznego „Matlandia”, w którym zagadnienia matematyczne mogli utrwalić w ciekawie przedstawiony i przyjazny współczesnemu uczniowi sposób oraz programu 3D do konstrukcji z brył w trój wymiarze  Uczniowie wykonywali również doświadczenia matematyczne, które zademonstrowano i omówiono na zajęciach, prace z papieru, prezentacje multimedialne, prace z brył oraz albumy i plakaty, które ozdabiają pracownie matematyczną i są dostępne dla innych uczniów szkoły.

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów o czym świadczy frekwencja uczęszczających. Podczas trwania projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 80 godzin zgodnych z programem nauczania. Poprzez udział w zajęciach uczniowie rozwinęli kompetencje społeczne w ramach pracy w zespołach zadaniowych. Uczniowie utrwalili wiedze oraz zdobyli nowe umiejętności z zakresu matematyki i informatyki. Rozwinęli logiczne myślenie, sprawność rachunkową oraz nauczyli się argumentować i uzasadniać swoje zadania.

„Nasze zajęcia, nasza szkoła” kl. 6 Zajęcia matematyczno-informatyczne

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU


 „Nasze zajęcia, nasza szkoła”

 

„Zajęcia matematyczno - informatyczne metodą projektu”

przeprowadzone w klasach IV-V przez Annę Mierzejek

w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach

 

W roku szkolnym 2013/2014 na zajęcia matematyczno – informatyczne metodą projektu uczęszczało 14 uczniów klas IV-V.

Podczas zajęć uczniowie mieli szansę rozwijać umiejętności współdziałania w zespole, realizując wyznaczony cel. Tym celem było wspólne rozwiązywanie zadań, które były poprzedzone utrwaleniem potrzebnych wiadomości, wykonywanie prezentacji na dany temat, prac z papieru oraz różnych doświadczeń

Tematyka zadań rozwiązywanych na zajęciach obejmowała różne działy matematyki, zgodne z programem nauczania i nawiązywały do konkretnych sytuacji życiowych oraz  pokazywała przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym.

Realizowane projekty to:

1 Z matematyką za Pan brat

2 Matematyka w sklepie.

3 Matematyka na poczcie

4 Projektujemy własny pokój

5 Zabawa figurami

6 Matematyka wokół nas

7 Matematyka w przyrodzie.

8 Matematyka w architekturze

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Podczas trwania projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 80 godzin zgodnych z programem nauczania. Zajęcia rozwinęły pracę współpracę w grupie a także wykształciły umiejętności planowania i organizowania własnej pracy. Pozwoliły uczniom zauważyć, że zdobyta wiedza matematyczna i informatyczna przydaje się nie tylko w szkole, ze matematyka to nie tylko wzory, regułki i obliczenia. Uczniowie mieli szansę przekonać się, że wiedza, którą zdobyli podczas zajęć matematyczno – informatycznych jest również doskonałym narzędziem do rozwiązywania problemów w życiu codziennym.

„Nasze zajęcia, nasza szkoła” kl. 4-5 Zajęcia matematyczno-informatyczne

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 


Sprawozdanie z zajęć matematyczno- informatycznych prowadzonych metodą projektu w klasie IV – V w ramach projektu „Nasze zajęcia , nasza szkoła” w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 prowadzonych przez Annę Mierzejek

 

 

Na zajęcia matematyczno – informatyczne uczestniczy 14 osób (6 osób z klasy IV i 8 osób z klasy V).

Uczniowie klas IV – V po utrwaleniu i zgłębieniu technik liczenia , metod rozwiązywania zadań i szacowania wyników działań korzystając z programu komputerowego „Matlandia” w projekcie ‘’ Z matematyką za pan brat’’, poszukiwali matematyki w sklepie.

Obliczali koszty zakupów , obliczali cenę za 1kg. Analizowali paragony. Dowiedzieli się jakie są rodzaje podatków , oraz jak obliczyć podatek nie znając pojęcia procent. Obliczali obniżki        i podwyżki. Przygotowywali ceny produktu o masie wagowej 100g -znając tylko cenę za 1kg. Porównywali też jednostki masy oraz zapoznali się z jednostkami pieniężnymi sprzed denominacji , z których wykonali album.

Następnie poszukiwali matematyki na poczcie. Wypełniali blankiety i przekazy pocztowe. Zapoznali się z rodzajami listów i kosztami znaczków. Obliczali koszty wysyłek, przesyłek krajowych i zagranicznych. Rozwiązywali zadania dotyczące kosztów rozmów telefonicznych krajowych i zagranicznych .Przygotowali i odegrali scenkę przedstawiając pracę urzędnika pocztowego. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach.

Projekty A.Mierzejek kl.6

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.Sprawozdanie z zajęć matematyczno- informatycznych prowadzonych metodą projektu w klasie VI w ramach projektu „Nasze zajęcia , nasza szkoła” w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 prowadzonych przez Annę Mierzejek

 

Na zajęcia matematyczno informatyczne w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczy 7 osób z klasy szóstej. Celem zajęć było zauważenie i wykorzystanie matematyki w życiu codziennym. Zrealizowano i przeprowadzono cztery projekty: 

1. „Z matematyką za pan brat”- na którym uczniowie utrwalali i zgłębiali techniki rachunkowe, strategie rozwiązywania zadań oraz poszukiwali rozwiązań, korzystając z programu ‘’Matlandia’’ , który przedstawiał to w sposób przyjazny i ciekawy uczniowi -   w stylu gier komputerowych gdzie osiąga się medal za sukces ,a błędne rozwiązania można poprawić.

 

2. W projekcie ‘’Zabawy figurami’’ uczniowie tworzyli różne przedmioty z figur wykorzystując ich własności a także bawili się sztuką orgiami. Własne wytwory uwiecznili na plakacie.

 

3 „Łyk statystyki”- podczas tych zajęć uczniowie utrwalali wiedzę dotyczącą czytania tabel , odczytywanie i tworzenie wykresów. Wiedzę tę wykorzystali tworząc ankietę, którą przeprowadzili wśród swoich kolegów i koleżanek z klas I-VI. Następnie wyniki ankiety przedstawili za pomocą wykresów , wykorzystując pr. Komputerowy Excel. Produktem końcowym był album zawierający ankietę i jej opracowanie.

4. Następny projekt miał tytuł ‘’ Z matematyką w podróż’’. Inspiracją dla uczniów była zaproponowana wycieczka do Sandomierza. Uczniowie stworzyli plakat , który zawierał dane dotyczące długości trasy , czasu jazdy , oraz kosztów paliwa. Następnie swoje obliczenia porównywali z danymi pobranymi z Internetu. Na koniec przeanalizowali różnicę danych obliczonych własnymi sposobami (korzystając z mapy ) z danymi z Internetu i podali przyczyny tych różnic.

 

Podczas zajęć panuje miła atmosfera ,która sprzyja twórczości uczniów. Uczniowie chętnie podejmują działania, dzieląc się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami. Zajęcia budzą zainteresowanie wśród uczniów, co widać poprzez frekwencję i zaangażowanie.


Projekty A.Mierzejek kl.4

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

Sprawozdanie z zajęć z przyrody prowadzonych metodą projektu w klasie VI
w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” prowadzonych przez p. Bernarda Czerwińskiego w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.


 W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” realizowane były zajęcia edukacyjne metodą projektu z zakresu przyroda.   W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy szóstej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach.   W omawianym okresie przeprowadzono 40 godzin dydaktycznych, w czasie których   zrealizowano dwa projekty tematyczne:

 „Obserwuję, opisuję, dokumentuję”- 16 godz. To cykl zajęć realizowanych z wykorzystaniem mikroskopów, lunet i kompasów. Uczestnicy projektu samodzielnie wykonywali preparaty świeże i obserwowali je pod mikroskopami. Duża część zajęć realizowana była w terenie; nad wodą, w lesie, na polu i na łące. Prowadzili obserwacje różnych ekosystemów i środowisk przyrodniczych w najbliższym otoczeniu.                                                                            

  „Podróż moich marzeń”- 28 godz. Ten projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. Zajęcia dotyczą  poznawania środowiska przyrodniczego Polski i Europy. Poszukiwania atrakcyjnych miejsc do wypoczynku w celu zaplanowanie wycieczki marzeń. Uczniowie korzystają z różnych źródeł wiedzy.

      

 Realizacja projektu umożliwia uczniom: posługiwanie się pomocami dydaktycznymi (mikroskopy, lupy, lunety, kompasy, termometry), przeprowadzanie i dokumentowanie obserwacji mikroskopowych i przyrodniczych, bezpiecznego wykonywania doświadczeń i eksperymentów. Poszukali i poczytali o ciekawych miejscach w Polsce i Europie, które warto w przyszłości zobaczyć. Zobaczyli i rozpoznawali rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Prawidłowo formułują wnioski i spostrzeżenia z prowadzonych obserwacji i doświadczeń. Prowadzą dokumentację zdjęciową i tworzą prezentacje multimedialne. Udział w zajęciach umożliwia im, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, zdobywanie nowej wiedzy, pozwala na samodzielną pracę, oraz pracę w zespole. Częste podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów ułatwia uczestnikom projektu nabrania pewności siebie i wiary w swoje umiejętności. Wszyscy uczniowie są bardzo zainteresowani zajęciami.

                                                                                                                              Prowadzący zajęcia Bernard Czerwiński   


Projekty Bernard Czerwiński klasa 6

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.
Sprawozdanie z zajęć z przyrody prowadzonych metodą projektu w klasie IV -V
w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” prowadzonych przez Bernarda Czerwińskiego w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.
      


W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” realizowane były zajęcia edukacyjne metodą projektu z zakresu przyroda.   W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy czwartej i piątej   Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach. W omawianym okresie zrealizowano 40 godzin dydaktycznych , w czasie których zrealizowano dwa projekty tematyczne i rozpoczęto trzeci.

 

Mój pierwszy jesienny zielnik” – 8 godz.    Podczas realizacji zajęć uczniowie zbierali różne liście drzew i krzewów. Samodzielnie  przygotowywali je do suszenia. Jak również kontrolowali proces suszenia. Przy pomocy przewodników i Internetu rozpoznawali swoje kolekcje liści i opisywali. Następnie projektowali karty zielnikowe, by w efekcie końcowym stworzyć album suszonych liści. Każdy uczestnik projektu tworzył własną kolekcję liści. 

 

Moje pierwsze laboratorium może być w kuchni” – 24 godz.    Podczas realizacji zajęć uczniowie poznali zasady bezpiecznych pokazów i eksperymentów. Samodzielnie wykonywali proste doświadczenia i pokazy   wykorzystując     produkty stosowane w kuchni. Poznali warunki w jakich zachodzą przemiany odwracalne i nieodwracalne oraz zjawiska fizyczno-chemiczne. Jak również zakładali własne hodowle kryształków soli Prowadzili obserwacje i wyciągali   wnioski z doświadczeń.

 

   „Magnesy i elektromagnesy” - 22 godz.   Blok tematyczny poświęcony zagadnieniom związanym z magnetyzmem i elektrycznością. Do chwili obecnej zrealizowano 8 godzin pozostałe będą realizowane w drugim półroczu Na tych zajęciach uczniowie samodzielnie korzystając z instrukcji wykonują doświadczenia i eksperymenty. Samodzielnie budują proste elektromagnesy.

      Prowadzą dokumentację zdjęciową i tworzą własne prezentacje multimedialne. Udział w zajęciach umożliwia uczniom, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, zdobywanie nowej wiedzy, pozwala na samodzielną pracę, oraz pracę w zespole. Częste podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów pozwala uczestnikom projektu nabranie pewności siebie i wiary w swoje umiejętności.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     Prowadzący zajęcia Bernard Czerwiński


Projekty Bernard Czerwiński klasy 4-5

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

  

PROJEKTY

Koło przyrodnicze – projekt ,, Równać szanse”

Sprawozdanie 2012/2013 – II semestr

Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach.

 


Cele ogólne zajęć:

1.     Rozwijanie zainteresowań  i pogłębianie wiedzy z zakresu przyrody
i ekologii;

2.     Poznawanie zależności zachodzących w relacji   człowiek- środowisko;

3.     Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.;

4.     Poznawanie przyrody i jej elementów.

 

Przebieg zajęć:

Zajęcia koła przyrodniczego odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w sali kształcenia zintegrowanego. Zajęcia odbywały się metodą projektu w czasie których uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych zadań. Miały one przede wszystkim na celu dostrzegać zmiany w otaczającym środowisku, rozwijać umiejętność obserwowania środowiska oraz gromadzić informacje o nim, rozwijać zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi, a także nabywać umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych.

Uczniowie podczas zajęć   korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Mogli także korzystać z technologii informacyjnej w celu pozyskania dodatkowych, potrzebnych informacji. Przeprowadzali doświadczenia, prowadzili obserwacje, odbywały się wycieczki terenowe.

 

Osiągnięte efekty:

Ø Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych;

Ø Rozwój umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń ,wnioskowania, uogólniania;

Ø Wzbogacenie słownictwa o treści ekologiczno –przyrodniczej.

 

Opracowała:

Justyna Odzioba

 

 


Sprawozdanie z zajęć matematyczno-informatycznych prowadzonych metodą projektu w klasach IV – V
i w klasie VI                

 

 w ramach projektu „Nasze zajęcia , nasza szkoła”

 

prowadzonych w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

Na zajęcia matematyczno – informatyczne prowadzone metodą projektu uczęszczało 6 dzieci z klasy IV- V i 6 dzieci z klasy szóstej.

 

Zajęcia te miały na celu podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i informatycznych – uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno – informatycznymi poprzez pokazanie ich zastosowań w życiu codziennym z wykorzystaniem języków obcych .Uczniowie mogli również rozwijać kompetencje społeczne w ramach pracy w zespołach zadaniowych.

 

Podczas zajęć uczniowie utrwalali wiedzę oraz zdobywali nowe umiejętności z zakresu matematyki i informatyki. Rozwijali logiczne myślenie ,sprawność rachunkową oraz uczyli się argumentować i uzasadniać swoje rozwiązania.

 

Tematyka zadań rozwiązywanych obejmowała różne działy matematyki, zgodne z programem nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem jej korelacji z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Zawierała między innymi konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji czy budowanie modeli brył o zadanych własnościach. Zadania nawiązywały do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywały przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym, co znacznie ułatwiało uczniom przyswojenie zadanego materiału. Zestawy zadań były zróżnicowane pod względem stopnia trudności (z uwzględnieniem różnych poziomów umiejętności i różnorodności zainteresowań uczniów w danej klasie.

 

Podczas zajęć uczniowie korzystali również z programu matematycznego „Matlandia”, w którym zagadnienia matematyczne mogli utrwalać w ciekawie przedstawiony i przyjazny współczesnemu uczniowi sposób. Uczniowie wykonywali również doświadczenia matematyczne, które zademonstrowano innym uczniom na forum szkoły. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowanie wśród uczniów.

 

Opracowała

 

Anna Mierzejek

 

 


Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z edukacji matematycznej realizowanych w klasie II - III ( w drugim półroczu w roku szkolnym 2012/2013) w ramach projektu:
„ Równać szansę”

 

 

 

 Zajęcia wyrównawcze odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny . Na zajęcia uczęszczało 2 uczniów z klasy II i jeden uczeń z klasy III,

 

 którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz obserwacji nauczyciela – wychowawcy. Głównym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w zakresie uczenia się, zdobywania nowych wiadomości oraz opanowania treści szkolnych.

 

 

 

W trakcie zajęć realizowane były następujące treści:

 

- doskonalenie rachunku pamięciowego - dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100, mnożenie i dzielenie liczb

 

- obliczenia kalendarzowe

 

- układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych

 

- ćwiczenia dotyczące zaznaczania i odczytywania godzin na zegarze oraz obliczanie upływu czasu

 

-ćwiczenia doskonalące obliczania kosztów i mierzenie przedmiotów

 

Ponadto przeprowadzono:

 

- ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową;

 

- ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową;

 

-Ćwiczenia koncentrację i spostrzegawczość

 

 

 

 

 

Powyższe treści przeprowadzono w sposób przyjazny i ciekawy dla ucznia wykorzystując różne gry i zabawy ,korzystano też z programów komputerowych tj : Wyspa skarbów, Klik, Fabryka zabawek, Matematyczne zoo.

 

 Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Widocznie poprawiła się sprawność rachunkowa uczniów , logiczne myślenie ,spostrzegawczość, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych. Dzieci są coraz bardziej samodzielne, potrafią współpracować w grupie i dążyć do wyznaczonych celów. Wszystko to przyczyniło się wzrostu motywacji do nauki oraz poprawienia wyników ze sprawdzianów z edukacji matematycznej. Dzieci chcą nadal uczestniczyć w takich zajęciach.  

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała

Anna Mierzejek

 

 

 

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z zakresu poprawy umiejętności pisania i czytania- projekt „Równać szanse”- II półrocze roku szk.2012/2013

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach

 

 

 

 

Cele ogólne zajęć:

 

1.Kształtowanie umiejętności myślenia i poprawnego wypowiadania się;

 

2.Doskonalenie kompetencji w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania;

 

3.Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

 

 

Przebieg zajęć:

 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne w sali kształcenia zintegrowanego nr. 12. Dzieci podczas tych zajęć miały możliwość usuwania lub pomniejszania przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych, a także rozbudzania motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków. Duża ilość ciekawych pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych zakupionych w ramach projektu powodowała duże zainteresowanie uczniów zajęciami.

 

Dzieci bardzo chętnie pracowały podczas zajęć i wykazywały się także zwiększoną motywacją do pracy. Aktywnie uczestniczyły w przeróżnych rodzajach aktywności proponowanych przez nauczyciela. Dzieci miały możliwość pracy w zeszytach, kartach pracy oraz zeszytach ćwiczeń.

 

 

Osiągnięte efekty:

 

-Rozwój umiejętności w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania;

 

-Usprawnienie rozwoju funkcji psychomotorycznych;

 

-Rozbudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania wiedzy.

 

Opracowała:

Justyna Odzioba

Realizacja projektow unijnych w roku szkolnym 2012-2013

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.
„Równać szanse”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Równać szanse”.
Nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Nazwa Działania: 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nazwa Poddziałania: 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wartość projektu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach wynosi 21 000,00 zł.
Czas realizacji obejmuje okres od IX. 2012 r. do VI 2013 r.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu poprawy umiejętności czytania i pisania

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki

Koło przyrodnicze

Koło malarskie


Ponadto zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane w trakcie zajęć z uczniami Projektem objęci będą uczniowie i uczennice klas I-III szkoły podstawowej wykazujący deficyty i uzdolnienia ze szkoły w Bredynkach w łącznej ilości 17 osób w roku szkolnym 2012/ 2013.
W zajęciach w okresie IX 2012 – VI 2013 wezmą udział uczniowie klas I-II z roku szkolnego 2011/ 2012 oraz dzieci z klasy „0”. W poszczególnych zajęciach udział wezmą te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy/ deficyty. W zajęciach rozwijających (dodatkowych) wezmą udział dzieci wykazujące zdolności i zainteresowania daną dziedziną..
„Nasze zajęcia, nasza szkoła”

To drugi projekt, do którego przystąpiła nasza szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Nasze zajęcia, nasza szkoła”.
Nazwa Priorytetu: IX. Rozw

Kalendarz

hide

Kalendarz szkolny 2018/2019


Rozpoczęcie roku szkolnego

3 IX 2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2018-1 I 2019

Trzech Króli

6 I 2019

Ferie zimowe

21 I - 3 II 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 IV 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 VI 2019

Wakacje letnie

24 VI - 31 VIII 2019