Konkurs z języka niemieckiego: „Tradycje Adwentowe w Niemczech i w Polsce”

WOJEWÓDZKI KONKURS NA PREZENTACJĘ: „TRADYCJE ADWENTOWE W NIEMCZECH I W POLSCE.”
DZIESIĄTA EDYCJA
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Uczniów oraz ich Nauczycieli do udziału w wojewódzkim konkursie „Tradycje adwentowe w Niemczech i w Polsce.” organizowanym dla wszystkich szkół na Warmii i Mazurach. Do roku szkolnego 2019/2020 organizowaliśmy konkurs na najpiękniejszy kalendarz adwentowy. Niestety z powodu Covid-19 musieliśmy zmienić formę naszego konkursu.
Na początku nawet chcieliśmy zrezygnować z konkursu. Jednak szkoda byłoby zawieść Wasze oczekiwania na konkurs „Adventskalender” Przez te kilka lat konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Zawsze kończył się uroczystą galą wręczania nagród, podczas której były występy, wspólne śpiewanie kolęd, poczęstunek oraz niesamowita atmosfera. Od roku szkolnego 2020/2021 ze względu na pandemię organizujemy konkurs na prezentację „Tradycje adwentowe w Niemczech i w Polsce.”
Konkurs jest w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych i szkół średnich. Wcześniej był to konkurs powiatowy a od pięciu lat ma rangę konkursu wojewódzkiego, w którym wielu uczniów zdobyło już nagrody i wyróżnienia. To już dziesiąta edycja naszego konkursu. Od kilku lat mamy Patronat Honorowy – Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec z Gdańska oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Olsztynie.
Zapraszamy Wszystkich chętnych do udziału w konkursie na prezentację. W ubiegłym roku szkolnym, mimo pandemii wielu uczniów i nauczycieli wzięło w nim udział. Wszyscy zdobyli nagrody!!!
W roku szkolnym 2021/2022 również będzie to konkurs na prezentację „Tradycje adwentowe w Niemczech i w Polsce.” Wasi uczniowie z pewnością będą zainteresowani poznaniem niemieckich tradycji oraz porównaniem ich z polskimi tradycjami.
CELE KONKURSU:
– zapoznanie uczniów z niemieckimi tradycjami adwentowymi,
– zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą Niemiec,
– rozwijanie kreatywności uczniów,
– rozwijanie zdolności informatycznych uczniów,
– porównywanie tradycji niemieckich z tradycjami polskimi,
– pogłębienie wiedzy uczniów z historii Warmii i Mazur.
REGULAMIN KONKURSU
• Uczestnicy wykonują samodzielnie prezentacje na temat niemieckich tradycji adwentowych oraz porównują je z polskimi tradycjami. Jeśli już Wasi Uczniowie wykonali kalendarze adwentowe, to prosimy aby zrobili zdjęcia swoich prac i umieścili je w prezentacji, z krótkim opisem tej tradycji oraz z informacją, że to są ich własne zdjęcia.
• Prace uczniów będą oceniane pod kątem ich pomysłowości, wiedzy na temat niemieckich i polskich tradycji adwentowych oraz poprawności w wypowiedzi pisemnej. Prezentacje mogą być napisane w języku polskim lub niemieckim. Uczniowie mają samodzielnie opisać tradycje, a nie kopiować z internetu.
• Jeśli Państwa uczniowie zamieszczają zdjęcia czy ilustracje z różnych źródeł, to obowiązkowo muszą podać ich bibliografię.
• Z każdej szkoły można przesłać na nasz konkurs maksymalnie jedną prezentację, która powinna być wykonana przez jednego ewentualnie dwóch uczniów.
Wymagania dotyczące prezentacji:
a) 10 slajdów (łącznie ze slajdem tytułowym), dopuszcza się maksymalnie do 12 slajdów;
b) akceptowalne rozszerzenia plików: pdf, pptx, ppt, pps lub ppsx;
c) maksymalny rozmiar pliku 15 MB
d) Email zatytułowany: Konkurs „Tradycje adwentowe w Niemczech i w Polsce.”
Prezentacja nie będzie brana pod uwagę, jeśli zostaną w niej przekroczone limity slajdów, teksty będą skopiowane z internetu oraz nie będzie bibliografii.
Do dnia 16.12.2021r. roku prosimy o przesłanie prezentacji na maila :
konkurs.spsk.elblag@gmail.com oraz podpisanej zgody rodziców/opiekunów na udział ich dziecka w konkursie. Załącznik nr 1.
Do dnia 22.12.2021 r zostaną ogłoszone wyniki udziału w konkursie. Prezentacja z konkursu, nagrody i dyplomy zostaną wysłane do dnia 05.01.2022
W razie jakiś pytań prosimy dzwonić do – Pani Małgorzaty Rysickiej 512581255 i Pani Iwony Kawałkowskiej 505921677.
Ze względu na pandemię oraz przekroczenie w ubiegłym roku ilości wysłanych prac z poszczególnych szkół ustalamy limit prac, można wysłać tylko jedną prezentację ze szkoły.
Prezentacje na ostatniej stronie maja być podpisane: imiona i nazwiska autorów, wiek autorów, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły i dokładny adres szkoły. Niestety z kodowania prac z powodu pandemii w tym roku szkolnym rezygnujemy. W załączniku nr 1 jest zgoda rodziców/opiekunów na udział ich dziecka w konkursie.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Od 7 lat do 11 lat,
Od 12 do 15 lat,
Od 16 do 21 lat.
Mamy nadzieję, że nasz konkurs oprócz dostarczenia wiedzy o niemieckich i polskich tradycjach, rozwijania kreatywności, przyniesie uczestnikom też wielką radość w przygotowaniu prezentacji.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
Prace zostaną ocenione przez kilkuosobowe jury, w skład którego zostaną powołani organizatorzy i współorganizatorzy konkursu.
Uczniowie nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają pocztą mailową wiadomość, pocztą nagrody i dyplomy.
Czekamy na prace Państwa uczniów.
Organizatorzy konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Franciszka z Asyżu – Pani dyrektor Małgorzata Rysicka, Pani wicedyrektor Ewa Grobelna oraz Pan Tomasz Dłuszczakowski – lider zespołu języków obcych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Pedagogiczno-Językowy, Filologia Germańska – Pani doktor Ewa Leszczyńska
Warmińsko-Mazurki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Pani doktor Ewa Leszczyńska
Współorganizatorzy i sponsorzy konkursu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie – Pani prezes Maria Chodkiewicz
Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej – Pani przewodnicząca Róża Kańkowska
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu – Pani Iwona Kawałkowska – nauczycielka języka niemieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *