Bezpieczny powrót do szkół

Przygotowujemy się do stacjonarnej pracy szkół od 1 września. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z MZ, GIS, RARS oraz innymi instytucjami podejmuje szereg działań, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach i placówkach w czasie pandemii. Już od poniedziałku, 2 sierpnia szkoły będą sukcesywnie otrzymywały materiały.

Jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne: rekomendacje dla rodziców, informacje o organizacji szczepień, kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Akcję informacyjną powtórzyliśmy 18 sierpnia.

Na początku lipca poinformowaliśmy o działaniach MEiN w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. W jego skład wchodzą 4 programy mające na celu pomoc uczniom po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Pod koniec lipca, podczas konferencji prasowej, informowaliśmy również o podejmowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, GIS, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz innymi instytucjami działaniach, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach i placówkach oświatowych w czasie pandemii. Od początku sierpnia szkoły otrzymują sukcesywnie materiały dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do nauki po wakacjach.

Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dwa rozporządzenia określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii. Informację na ten temat można znaleźć w komunikacie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przygotowania-do-rozpoczecia-nowego-roku-szkolnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *