Zebrania rodziców

„Dobra współpraca z rodzicami uczniów jest bardzo ważną sprawą w pracy

nauczyciela. Rodzice są bezcennym źródłem informacji o dziecku, ale

jednocześnie i oni mogą od nauczyciela dowiedzieć się czegoś nowego o swoich

pociechach.


Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel wspieranie dziecka w rozwoju.


Rodzice są odpowiedzialni za opiekę i wychowanie dziecka i nie zwalnia ich z

tego posłanie dziecka do szkoły. Szkoła uczy i wychowuje dzieci, ale niezwykle

istotne jest, aby w sprawach wychowawczych współpracowała z rodzicami

stosując jednolite zasady postępowania. W przyswajaniu przez dzieci wartości,

przekonań i zachowań nauczyciele mogą tylko dopełniać działanie domu.

Szkoła bez współdziałania z rodzicami nie poradzi sobie. W szczególności

wtedy, gdy pojawią się takie problemy jak agresja lub inne patologie.


Oczekiwania i opinie rodziców są ważną informacją dla szkoły i mogą służyć

poprawie jakości jej pracy. Szkoła może też korzystać z wiedzy i umiejętności

rodziców w swoich problemach organizacyjnych. Grupa rodziców integrująca

się wokół spraw zespołu klasowego przyczynia się też do lepszego

współdziałania dzieci w szkole.”

Opracowanie: Jolanta Kowalska

Korekta: Jagoda Michalak


Zespół Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *