Oferta Punktu Przedszkolnego

Oto argumenty przemawiające za skorzystaniem z naszej oferty!
• przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
• grupa mieszana ( dzieci 3 – 5 letnie ) oraz oddzielnie prowadzony oddział dzieci 6-letnich
• naturalna sytuacja wychowawcza, indywidualizacja oddziaływań
• naszym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka
• rozwijanie zdolności i zainteresowań, aktywne metody prac,
• bardzo dobra baza i klimat przedszkola
• współpraca z rodziną i środowiskiem
• udział dzieci w imprezach i spotkaniach organizowanych poza przedszkolem
• różnorodność pomocy dydaktycznych i gier logicznych
• wycieczki i zabawy
• codzienne głośne czytanie książek i słuchanie muzyki (również poważnej)
• 2 posiłki
– śniadanie: 9.00 – 9.30
– obiad : 11.45 – 12.15
 
Przedszkole proponuje ciekawą ofertę zajęć dodatkowych:
* zajęcia logopedyczne,

* język angielski dla najmłodszych,

Film: Punkt Przedszkolny „Słoneczko”